Hitta hit

Dojon är belägen i Sporthallens C-sal, Albrektsvägen 21, Norrköping.
Ingång gaveln mot Centralbadets entré.

Kontaktperson, Sensei Tobias Carlson, kan nås på följande mobilnummer:
070-663 71 61

E-mail: info@njjk.se