Instruktörer

VÅRA Instruktörer

Tobias

Tobias Karlsson

Elitinstruktör

Huvudansvarig alla grupper.

Andreas

Andreas Steiner

A-instruktör (ej licens)

Vuxna, Juniorer, Miniorer

Fredrik

Fredrik Pettersson

D-instruktör

Vuxna, Juniorer, Miniorer

Kenny

Kenny Olsson

Hjälpinstruktör

Vuxna, Juniorer, Miniorer

Zäta

Zobayer ”Zäta” Toumi

Hjälpinstruktör

Vuxna, Juniorer, Miniorer

Stefan

Stefan Gustavsson

Hjälpinstruktör

Juniorer, Miniorer

Amanda

Amanda Bivall

Hjälpinstruktör

Juniorer, Miniorer

För att bli instruktör hos oss

För att bli instruktör hos oss krävs det att man tränar själv och att man börjar som hjälpinstruktör. All utbildning av våra instruktörer sker av Svenska Ju-jutsuförbundet. För att bedriva verksamhet behöver klubben ha minst en instruktör med licens utfärdad av förbundet. Licenserna ges på 3 år i taget och behöver förnyas genom utbildning. Svenska Ju-jutsuförbundet har följande instruktörstitlar:

Titel
Krav
D-instruktör (ej licens)
Minst 4 kyu
C-instruktör
Minst 2 kyu
Barninstruktör
Minst C-instruktör
B-instruktör
Minst 1 kyu
A-instruktör
Minst 1 dan
Elitinstruktör
Minst 3 dan och A-instruktör i 3 år.