Värderingar

Ante och Zäta

 Norrköpings Ju-jutsuklubb

Hos oss i Norrköpings Ju-Jutsuklubb ska alla kunna träna efter egna förutsättningar.

Personer med vissa handikapp har vi tyvärr idag inte kapacitet att tillgodose träning för, men vi försöker så långt det går att bidra med en möjlighet för att våra medlemmar ska kunna komma igång och röra på sig, få en bättre balans och mer självförtroende. Känner man sig själv väl har man bättre förutsättningar att undvika att hamna i oväntade situationer.

Vi står för en icke-våldspolicy. Våra medlemmar ska försöka att enbart använda det de lär sig för sitt eget välbefinnande och så långt som möjligt undvika att hamna i våldssituationer.

Hos oss råder respekt mellan människor. Oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning är alla välkomna att träna hos oss. Mobbing är något som inte ska utövas av våra medlemmar och vi ska verka för att försöka stoppa den typen av verksamhet så långt som möjligt.

Droger och doping är självklart förbjudet hos oss och leder automatiskt till avstängning från träning.