Träningen

Vad tränar vi på? Får alla vara med eller behöver man vara vig? Träningen är fysisk, men passar för de flesta. Våra medlemmar idag är från 6 år till 60 år. Som barn är det mycket lek och rörelseträning. I träningen för vuxna ökar inriktningen mot självförsvar och andra tekniker. Många undrar om man måste vara vig och att träningen innehåller höga sparkar osv. Visst bygger man upp en smidighet med åren men det handlar mer om inställning och att göra sitt yttersta. Träningen anpassas till individen. Det flesta tekniker handlar mer om koordination och rörelse.

Våra elever delas in i tre olika grupper enligt följande:

Grupp Ålder Pris
Miniorer 6-9 år 400kr
Juniorer 10-13 år 500kr
Vuxna 14 år och uppåt 800kr


Graderingar

Våra miniorer tränar grunder och leker mycket. Balans och koordination är de viktigaste elementen i träningen. Barnen graderar inte utan får ett streck på sitt bälte för varje termin de tränar.

Juniorerna har samma typ av träning men där kommer även självförsvar in som en del i träningen. Juniorerna graderar efter ett system som kallas mon. Bältena är vita med en färgad rand efter samma graderingssystem som de vuxna använder.

Hur fungerar det med bälten och graderingar? En gradering bygger på teknisk färdighet där utövaren ska visa upp det register av tekniker som finns till respektive grad. Graderingen ska vara fysiskt krävande utifrån ett individuellt perspektiv. En gradering och ett bälte är något man inte får utan förtjänar. Graderingen kostar lite olika beroende på vilken grupp man tränar i.

Miniorer 100kr

Juniorer 200kr

Seniorer upp till och med brunt 200kr

Seniorer svart och uppåt 2500kr

Bältesfärger

Bältet är något som håller ihop dräkten, det är också ett bevis på kunskap man erhållit vid ett visst tillfälle och som det gäller att underhålla. Här nedan följer de olika bältesfärgerna och graderna i ju-jutsu:

Mongrader Elevgrader Mästargrader
6:e mon vitt bälte 6:e kyu rokkyu vitt bälte 1:a dan shodan svart bälte
5:e mon vit-gult bälte 5:e kyu gokyu gult bälte 2:a dan nidan svart bälte
4:e mon vit-orange bälte 4:e kyu yonkyu orange bälte 3:e dan sandan svart bälte
3:e mon vit-grönt bälte 3:e kyu sankyu grönt bälte 4:e dan yondan svart bälte
2:a mon vit-blått bälte 2:a kyu nikyu blått bälte 5:e dan godan svart bälte
1:a mon vit-brunt bälte 1:a kyu ikkyu brunt bälte
För att nå svart bälte 1 dan tar det minimum 5 år.Efter 5 dan kan man bli förärad ytterligare dangrader för att man gjort något bra för ju-jutsusamhället eller något som hjälper ju-jutsun att utvecklas. Vår stilchef Hans Greger har nått 10 dan.