Träningen

Vad tränar vi på?

Träningen är fysisk, men passar för de flesta. Våra medlemmar idag är från 6 år och uppåt. Som barn är det mycket lek och rörelseträning. I träningen för vuxna ökar inriktningen mot självförsvar och andra tekniker. En vanlig fråga är om man måste vara vig och om träningen innehåller höga sparkar. Träningen anpassas till individen. Det flesta tekniker handlar mer om koordination och rörelse. Visst bygger man upp en smidighet med åren men det handlar mer om inställning och att göra sitt yttersta. I våra grupper tränar alla grader tillsammans. Anledningen är att vi anser att även om jag tränar med en elev som har lägre grad än mig kan jag lära mig något av hen.

Våra elever delas in i tre olika grupper enligt följande:

Grupp
Ålder
Pris
Miniorer
6-9 år
400kr
Juniorer
10-13 år
500kr
Vuxna
14 år och uppåt
800kr
Sommarträning juni-augusti
6 år och uppåt
200kr

Graderingar

Våra miniorer tränar grunder och leker mycket. Balans och koordination är de viktigaste elementen i träningen. Barnen graderar inte utan får ett streck på sitt bälte för varje termin de tränar.

Juniorerna har samma typ av träning men där kommer även självförsvar in som en del i träningen. Juniorerna graderar efter ett system som kallas mon. Bältena är vita med en färgad rand efter samma graderingssystem som de vuxna använder.

Vuxna tränar mer fysiskt och där är all fokus på självförsvar och mental utveckling. Vuxna graderar i kyugrader och dangrader. Vuxna bär helfärgade bälten. 

En gradering bygger på teknisk färdighet där utövaren ska visa upp det register av tekniker som finns till respektive grad. Graderingen ska vara fysiskt krävande utifrån ett individuellt perspektiv. En gradering och ett bälte är något man inte får utan förtjänar. Graderingen kostar lite olika beroende på vilken grupp man tränar i.

Bältesfärger

Bältet är något som håller ihop dräkten, det är också ett bevis på kunskap man erhållit vid ett visst tillfälle och som det gäller att underhålla. Här nedan följer de olika bältesfärgerna och graderna i ju-jutsu:

Mongrader
Elevgrader
Mästargrader
6:e mon vitt bälte
6:e kyu rokkyu vitt bälte
1:a dan shodan svart bälte
5:e mon vit-gult bälte
5:e kyu gokyu gult bälte
2:a dan nidan svart bälte
4:e mon vit-orange bälte
4:e kyu yonkyu orange bälte
3:e dan sandan svart bälte
3:e mon vit-grönt bälte
3:e kyu sankyu grönt bälte
4:e dan yondan svart bälte
2:a mon vit-blått bälte
2:a kyu nikyu blått bälte
5:e dan godan svart bälte
1:a mon vit-brunt bälte
1:a kyu ikkyu brunt bälte