Vad är ju-jutsu

Ju-Jutsu – vad är det?

Ju-jutsu är en mjuk form av självförsvar som härstammar från Japan och utövas idag av ett stort antal personer i Sverige. Den innehåller flera olika delar rent tekniskt, som till exempel nedläggningar i form av kast eller brytningar. Vi tränar också olika varianter av distraktionstekniker som sparkar, knän och slag.

Större delen av utövare inom Ju-Jutsu Kai använder sin träning mer för motion och som självförsvarsträning, men det finns även en utvecklad tävlingsverksamhet och flera mästerskap hålls årligen för den som är intresserad av att tävla i grenar som kamp och par. För närvarande har vi dock ingen aktiv träning för tävlingsverksamhet i vår klubb.

Vad säger lagen om Ju-Jutsu som självförsvar?

Ju-jutsuns övergripande filosofi är att aldrig använda mer våld än nödvändigt, med hänsyn till det angrepp man utsätts för.

Svensk ju-jutsu är utvecklad med hänsyn till Brottsbalkens 24:e kapitel, om nödvärn och är, korrekt, en laglig form av självförsvar.

Är Ju-Jutsu våld?

Ett genomgående tema i ju-jutsu är att utövaren ska lära sig försvarsmetoder mot våldsamma angrepp.

Målet är att våld inte skall mötas med våld utan med teknik, kunskap och smidighet. I ju-jutsu betonas följsamhet framför konfrontation.

Ju-Jutsuns historia (kortfattat)

Ingen vet säkert när ju-jutsu grundades, men man vet att på 500-talet kom vissa tekniker från Indien till Kina för att sedan kompletteras och sedan flytta över till Japan. På 1600-talet utvecklades ju-jutsu inom samurajerna och deras träning genom att de behövde ett sätt att träna och kriga utan att använda sitt svärd.

1904 blev det krig mellan Ryssland och det lilla landet Japan. Japan gick segrande
ur kriget och i Sverige, som såg en stor fiende i Ryssland, blev intresset för Japan
och dess kultur stort. I Sverige fanns då en man som hette Viking Cronholm. Cronholm hade lärt sig ju-jutsu av en engelsk officer i Sydafrika.

Cronholm kan man kalla grundare av ju-jutsu i Sverige. Han höll i den första offentliga
uppvisningen och självförsvarskursen redan 1908. Cronholm kallade sin teknik för jiu-jitsu, och han utbildade främst poliser, väktare och militärer. Cronholm var lite av en föregångsman inom ju-jutsu då han gärna lärde kvinnor konsten att försvara sig. Cronholm hade inte som idag ett system eller en stor idrottsrörelse bakom sig men i många av hans tekniker finns det likheter med dagens ju-jutsustil.

På slutet av 1960-talet fick ju-jutsu en egen sektion under Svenska Judoförbundet. Till ordförande utsågs Kurt Durewall. När Durewall 1970 lämnade sektionen tog Stig Bergman över ordförandeskapet och tillsammans med sektionssekreteraren Hans Greger bytte man först namn från jiu-jitsu till det mer rätta ju-jutsu. Man tog även fram en ny profil som var förenlig med svensk lag men man behöll vissa avancerade tekniker för ”konstartens” skull. Hans Greger fick till uppgift att fortsätta uppbyggnaden av ett nytt ju-jutsusystem.

1971 kom ett kompendium ut med tekniker för gult bälte. 1973 blev Greger ordförande och riks-instruktör. Han är även stilchef för svensk ju-jutsu. 1976 kom första boken med tekniker från gult till brunt bälte. I början av 1980-talet reviderades systemet av Greger tillsammans med Ingemar Sköld och Björn Hornvall. 1985 kom en ny bok med alla tekniker upp till och med svart. 1987 kom även en bok om systemets fyra kata och en om Mon-systemet, det vill säga ett ju-jutsu-system för barn mellan 10 till 14 år. Skillnaden mellan barn och vuxna är att barn inte får lära sig att sparka och slå, inte heller några tekniker som kan vara skadliga för barnkroppen. 1992 började en ny revidering med mindre omfattande förändringar. Även Mon-systemet revideras till att kunna användas från 7 år. 2005 reviderades systemet till att mer passa samhällets utveckling. Ytterligare en revidering är planerad att ske under 2024.


Vill du veta mer? Läs på vårt förbunds hemsida. https://www.ju-jutsukai.se/